Letáky, pozvánky, plakáty a informativní texty


Letáky, pozvánky a plakáty

Jsou to nástroje, jejichž účelem je srozumitelně, přehledně a včas informovat občany o události, kterou mohou v nejbližší době očekávat.
Kromě hlavního sdělení má pozvánka i leták obsahovat oslovení občanů, časové údaje, údaje o místě a informace o tom, kdo je autorem sdělení, kdo za ně nese odpovědnost.
I když je hlavním kritériem stručnost a jednoznačnost předkládaných informací, trocha humoru, vlídné slovo, hezká fotografie, zajímavá grafika apod. neuškodí - ba právě naopak.

Příklady

Pozvánka na brigádu.pdf

Pozvánka na dílnu "Venkovská škola".pdf

Plakát zvoucí na procházku s architektem.pdf


Předlohy ke stažení

Předloha letáku pro obce realizující projekt Cesty venkova.doc

Předloha plakátu na veřejné setkání.doc

 

Informativní texty

NĚKOLIK UŽITEČNÝCH RAD

  1. Dříve nežli se pustíme do psaní textu, je důležité odpovědět si na dvě otázky. Čeho chceme textem docílit a komu především je určený. Chceme-li textem podat informaci o tom, že se něco událo nebo něco bude dít, je dobré volit jazyk jednoduchý, srozumitelný, použít přesná data a formulace.  Chceme-li informovat o něčem, co se chystá a pro co budeme chtít spolupráci občanů, jejich účast, je vhodnější zvolit formu osobitější, vřelejší, většinou neuškodí i trocha humoru …
  2. Vždy je třeba text podepsat a případně doplnit, za jakou instituci autor textu vystupuje.
  3. Pro dobrou informovanost platí pravidlo tří, zvláště u záležitostí závažnějšího charakteru - informovat třemi formami, např. na úřední desce, letákem a článkem v časopisu.


Příklady

Slovo starosty k občanům města Poděbrady o vytvoření plánu rozvoje města

Informační text o chystané úpravě zaniklé cesty

Ohlédnutí starosty obce za uplynulým obdobím I

Ohlédnutí starosty obce za uplynulým obdobím II