Dotazníky

 

Dotazníková šetření mají za úkol zjistit názory, potřeby, popř. informace od občanů týkající se záměru, který se má v obci realizovat. Optimálním řešením je přizvat na vytvoření dotazníku odborníka (sociologa) a s ním dotazník pro připravovaný záměr vytvořit. Pokud to z nějakých důvodů není možné, je dobré inspirovat se podobnými šetřeními realizovanými jinde. V krajním případě lze vytvořit dotazník vlastní.

NĚKOLIK UŽITEČNÝCH RAD

 1. Než občané dostanou dotazník k vyplnění, dáme jim informace o záměru i o připravovaném šetření.
 2. Obsah dotazníků by se měl týkat především toho, co samotní občané vnímají jako problém, k čemu se chtějí vyjádřit.
 3. Forma dotazníku má vliv na to, kolik vyplněných dotazníků se nám od občanů vrátí. Dotazník musí být přehledný, neměl by být příliš dlouhý, aby vyplňování nezabralo více než 20 minut, velikost písma raději větší, počet otázek maximálně 40.
 4. Úvodní slovo představí záměr, účel dotazování, podá informaci o tom, čemu mají odpovědi občanů posloužit, kam mají občané dotazníky odkládat a jakou formou a kdy se dozví výsledky průzkumu.
 5. Otázky v dotazníku mají být jednoduché, krátké, vylučující dvojí pochopení.
 6. Ve velkých obcích je důležité pro snadnější zpracování dotazníků, aby převládaly otázky uzavřené, na které občané vybírají odpovědi z nabídky. Malé obce si mohou dovolit začlenit do dotazníku více otázek otevřených, na které odpovědi tvoří občané sami.
 7. Měla by být zajištěna anonymita, ale občané, kteří chtějí svůj podpis k dotazníku připojit (popř. i adresu), by tuto možnost měli dostat.
 8. Možnost vyplnit dotazník by měla dostat každá domácnost v obci.
 9. Vyplněné dotazníky většinou občané vhazují do schránek (krabic s proříznutým horním otvorem) na předem určená místa.
 10. Vyplněné dotazníky by měli zpracovat odborníci – vyhodnotit odpovědi, zapsat závěrečnou zprávu. Pokud to z nějakého důvodu možné není, pak zpracování lze udělat prostřednictvím malé skupiny dobrovolníků. Závěrečným zpracováním je pak prostý soupis dat, tabulka.
 11. Zpravidla se od občanů vrací 15 - 20% vyplněných dotazníků. Výsledky nelze považovat za reprezentativní vzorek obce. Většinou je vyplňují aktivnější občané.
 12. O výsledcích dotazníkového šetření občany vždy informujeme.

 

Příklady

Dotazník: Krajina v blízkosti obcí

Dotazník: Veřejná prostranství

Dotazníky ke stažení

Informativní letáky k dotazníkům

Vyhodnocení dotazníků