Ve světě


1. KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Kaple stojí na okraji luční terasy nad údolím Zadního Rýnu. Až do počátku 20. století stála na tomto místě kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému, který měl chránit údolí před záplavami. Po regulaci toku kaple chřadla až do roku 1994, kdy byla na původních základech postavena kaple nová. Stavba byla provedena lidmi z okolí, aby zachovala význam tohoto živoucího místa.

Co člověk při vstupu okamžitě spatří jsou dveře, uvnitř pak základy a přímo naproti dvěřím je ve stěně svislá štěrbina. Skrze ní je výhled na Zadní Rýn, k němuž se kaple svatého Nepomuka duchovně vztahovala. I přes na první pohled poměrně netradiční vzhled tato drobná skarální stavba velmi dobře zapadá do okolního krajinného kontextu.

Autor: Rudolf Fontana, Christian Kerez
Místo: Oberrealta, Švýcarsko
Fotografie: Petr Šmídek

 

 

2. MOJŽÍŠŮV MOST

Zakopaný most znovu spojuje pevnost Fort de Roovere, která je součástí západobrabantské vodní obranné linie datované až do roku 1628. Tyto valy během války se Španěly a později s Francouzi sloužily k zaplavení okolní krajiny a znepříjemnění útočníkovy situace. V 19. století tento obranný areál zanikl a teprve před časem byl znovu obnoven jako pomník, ale také součást celostátní turistické trasy a cyklostezky.

V usnadnění přístupu do obranného objektu Fort de Roovere se ukrývá paradox, který si architekti zdůvodnili takto: „Pochopitelně, že bylo nanejvýš nepřístojné položit přes val most, zejména pak odtud, kudy dříve přicházeli nepřátelé, a proto jsme učinili most neviditelným. Teprve při bližším pohledu se cesta k pevnosti otevře úzkým příkopem. Stejně jako kdysi Mojžíš rozdělil Rudé moře, můžete také vy projít vodou.“

Cesta prochází vodním příkopem s přesností archeologického řezu. Celý objekt zůstal nadále ukrytý zrakům a jediné, co je vidět, jsou pouze hlavy návštěvníků procházejících zapuštěným mostem.

Autoři: Ro Koster, Ad Kil, Martin van Overveld (Ro&Ad Architecten)
Místo: město Bergen op Zoom, Halsteren, Nizozemí
Fotografie: Petr Šmídek

 

 

3. DOSTAVBA HŘBITOVA

Projekt je pojatý důmyslně, přesto však velmi jednoduše. Využívá především přírodních materiálů, výtvarný koncept dostavby hřbitova je výrazně založen na souznění s okolním prostředím. Stavby dřevěných domů a plotů patří k místnímu historickému koloritu, čímž se nový hřbitov dostává do ještě větší sounáležitosti s klasickým vzhledem obce. Noční nasvícení hřbitova je v konceptu už jen třešničkou na dortu. Celkově koncept nového hřbitova působí velmi čistě, svěže a moderně.

Takovýto projekt není ani ve Švýcarsku samozřejmostí. V samotné obci se názory na výsledek velmi liší. Vedle nadšení stojí také skeptický postoj k projektu o hodnotě menšího rodinného domku, nejistota z pohledu nutnosti využití služeb krajinářského architekta i nevýhody použití dřeva jakožto rychle degradujícího materiálu. Samotné prosazení tohoto architektonicky výjimečného projektu v malém a uzavřeném vesnickém prostředí jej ještě více vyzdvihuje a tvoří jedinečným.

Autor: Kuhn Landschaftsarchitekten
Místo: Winkelstrasse, Weiach, Švýcarsko
Web: www.kirche-weiach.ch
Fotografie: Klára Stachová

 

 

4. SAMONOSNÁ SLAMĚNÁ KOPULE - ATELIÉR

Experimentální stavba slaměné kopule měla stát původně v Portugalsku, kam ji německý autor Prof. Gernot Minke projektoval jako kavárnu, ale protože ji tamní úřady nepovolily postavit v chráněné oblasti, můžeme v ní dnes navštívit architektonické studio Createrra na jihozápadě Slovenska. Díky přátelské vazbě s architekty Bjornem a Zuzanou Kierulfovými, kteří se dlouhodobě stavěním a propagací přírodních materiálů zabývají, byla stavba realizována v rámci mezinárodního workshopu, desítkami přátel a dobrovolníků z celé Evropy i Kanady.

Stavba má osm kleneb a uprostřed kopuli o průměru 6 metrů se světlíkem. Kromě vstupního zádveří a kuchyňky, jsou všechny boční klenby věnované pro pracovní místa studia s výhledy do všech světových stran. Uprostřed je společný prostor s výbornou akustikou.

Autor: Gernot Minke, Createrra | Bjorn Kierulf
Místo: Hrubý Šúr 332, Senec, Slovensko
Fotografie: Archiweb

 

 

5. REKONSTRUKCE CENTRA OBCE MACHELEN AAN DE LEIE

V současné době je velkou výzvou najít udržitelnou rovnováhu mezi rozvojem turistiky a zajištění kvality života obyvatel v obcích. Design veřejného prostoru byl proto vyvinut za účasti s obyvateli. Hlavními principy renovace centra obce byla orientace veřejných pobytových prostorů k blízké řece, která je zde velmi cenným a osvěžujícím prvkem. Z náměstí se stal opět kvalitní veřejný prostor, který pomáhá obnovovat život komunity. Současně reorganizace parkovacích míst u vstupu do vesnice a dobře zpevněné veřejné sféry malých uliček vítají a zvou nové návštěvníky do města a zároveň je tiše žádají, aby vesnici navšívili diskrétně.

Hlavní autor: Grontmij Belgie a křesťanské Kieckens Architekti bvba
Místo: Machelen-aan-de-Leie, 9870 Zulte, Oost-Vlaanderen, Belgie

 

 

6. INSTALACE TAPIS ROUGE!

Zelená stuha v podobě živého trávníku provádí návštěvníka postupně celou vesnicí. Má zde fungovat jako určitá nadsázka oproti dobře známému červenému koberci pro umělce – zde se v poněkud skromější formě stává vodítkem a ukazatelem trasy, ale zároveň i kontrastním prvkem ke zpevněným plochám, kterými prochází. Linie vede návštěníka přes hlavní centrum obce až po rozličná zajímavá místa a na první pohled skrytá zákoutí.

Zahradní a krajinářská architektura: Gaëlle Villedary, Instalace Tapis Rouge!
Místo: Jaujac – Francie
Fotografie: David Monjou

 

 

7. REKONSTRUKCE CENTRA OBCE - PARK V SERMANGE

V centru obce Sermange se nachází velká parková plocha protnutá novou dřevěnou lávkou. Ta respektuje směry a přirozené pěší trasy a propojuje tak spolu jednotlivé důležité prvky obce (škola, kostel..). Je dimenzována pro pohodlný pohyb pěších i cyklistů. Centrální travnatá plocha ve středu obce zůstává záměrně volná a poskytuje tak svým uživatelům variabilní využití – je vhodná pro hry, tradiční obecní slavnosti, trhy, koncerty či běžné denní setkávání občanů Sermange.

Zahradní a krajinářská architektura: Agence Territoires
Lokalita: Sermange, Francie
Fotografie: Nicolas Waltefaugle

 

 

8. REKONSTRUKCE STARÉHO HŘBITOVA V LEIDEFELDE

Rekonstrukce starého hřbitova Leinefelde vytváří nový otevřený prostor v centru veřejné části historické čtvrti Leinefelde. Dříve neuspořádané plochy jsou nyní čisté, přehledné a velmi vhodně funkčně propojené. Svým celistvým pojetím dávají především rozsáhlé travnaté plochy vyniknout krásným historickým stavbám v okolí. Centrálním pohledovým prvkem se zde stává jednoznačně kostel. Právě zde vytváří terénní nerovnost zajímavou hříčku, kdy při cestě ke kostelu od silnice kostel samotný působí jako jasná dominanta, ale již při pohledu od kostela zpět se silnice ztrácí za terénem a poskytuje tak pozorovateli nádherný a nerušený výhled na celé město.

Zahradní a krajinářská architektura: [f] landschaftsarchitektur GmbH, Bonn, Německo
Místo: Johann-Carl-Fuhlrott-Straße 47, 37327 Leinefelde, Německo
Fotografie: Thomas Langreder, Hannover