Obecní časopisy

 

Média, mezi něž patří i časopisy, jsou mocnými nástroji formování veřejného mínění - ve velkých městech stejně jako v zapadlých osadách. Mohou navodit  "blbou náladu" stejně jako atmosféru důvěry, střízlivého optimismu a dobrého patriotismu.
Ve většině obcí jsou místní periodika spíše zpravodaji, které přinášejí aktuální informace.  Lokální časopis může být ale něčím víc -  může se stát nástrojem k posílení sounáležitosti lidí s místem,  s historií, se sebou navzájem. Na venkově jsou to často mladí lidé nebo lidé přistěhovalí z měst, kteří jsou ochotni a schopni dělat jednoduchou redakční práci a místním občanům zprostředkovat zajímavé lidské příběhy a střípky z místní historie.

Jako příklad představujeme časopis tří obcí Středního Povltaví Mezi lomy, který se snaží již více než 8 let vlídnou a kultivovanou formou objevovat krásu všedních lidských příběhů, nevšedního vztahu místních lidí k práci.
Grafickou a fotografickou podobu dal časopisu  Michal Čtveráček a Jan Plavec, s tvorbou článků pomáhá 10 místních občanů. Obecní úřady hradí vytištění časopisu, takže se dostane zdarma do každé rodiny.
Rubrika Paměť regionu odhaluje krok za krokem starou historii obcí, rubrika Životní prostředí přibližuje lidem nástin řešení problémů krajiny, v článcích zvaných Profese se představují lidé s výjimečným vztahem ke svému povolání, v rubrice Koníčci - koně jsou uváděny rozhovory s lidmi nevšedních zájmů a zálib, atd.
V projektu Cesty venkova se podařilo model časopisu rozšířit do dalších šesti obcí regionu Středního Povltaví.

 

Mezi lomy 23 / 2016
Mezi lomy 23 / 2016
.
Mezi lomy 22 / 2016
Mezi lomy 22 / 2016
.
Mezi lomy 21 / 2016
Mezi lomy 21 / 2016
.
Mezi lomy 20 / 2015
Mezi lomy 20 / 2015
.
Mezi lomy 19 / 2015
Mezi lomy 19/ 2015
.
Mezi lomy 18 / 2015
Mezi lomy 18 / 2015
.
Mezi lomy 17 / 2014
Mezi lomy 17 / 2014
.
Mezi lomy 16 / 2014
Mezi lomy 16 / 2014
.
Mezi lomy 15 / 2014
Mezi lomy 15 / 2014
.
Mezi lomy 14 / 2013
Mezi lomy 14 / 2013
.
Mezi lomy 13 / 2012
Mezi lomy 13 / 2012
.
Mezi lomy 12 / 2011
Mezi lomy 12 / 2011
.
Mezi lomy 11 / 2011
Mezi lomy 11 / 2011
.
Mezi lomy 10 / 2010
Mezi lomy 10 / 2010
.
Mezi lomy 9 / 2010
Mezi lomy 9 / 2010
.
Mezi lomy 8 / 2009
Mezi lomy 8 / 2009
.
Mezi lomy 7 / 2009
Mezi lomy 7 / 2009
.
Mezi lomy 6 / 2009
Mezi lomy 6 / 2009
.
Mezi lomy 5 / 2008
Mezi lomy 5 / 2008
.
Mezi lomy 4 / 2008
Mezi lomy 4 / 2008
.
Mezi lomy 3 / 2008
Mezi lomy 3 / 2008
.
Mezi lomy 2 / 2007
Mezi lomy 2 / 2007
.
Mezi lomy 1 / 2007
Mezi lomy 1 / 2007
.

 


První čísla dalších časopisů z obcí Čím, Dublovice, Háje, Kamýk n.V., Mezno a Štěchovice.

Čímské listy Horem pádem kolem Háje Krajem kamenů a rybníků
Kamýcké podhradí Mezeňák Štěchovické proudy