Prezentace příkladů dobré praxe a zajímavých témat pro rozvoj obce

 

Venkov býval, je a pravděpodobně i bude konzervativní. Nové věci přijímá pomalu a s jistou dávkou nedůvěry. Nedá příliš na sliby a na slova – ani na ta velká, dlouhé projevy ho nudí.  Dokáže ale ocenit poctivou práci.

Pokud chceme prosadit na venkově novou myšlenku nebo iniciovat něco neobvyklého, vyplatí se vzít si na pomoc ukázky konkrétních dobrých příkladů odjinud. Příkladů z konkrétního místa s konkrétními lidmi – obrazové prezentace něčeho, co se podařilo jinde. Jednoduché, motivující, nepřikrášlené, zveřejněné prostřednictvím fotografií v místním časopise nebo promítnuté dataprojektorem při společném setkání.

NĚKOLIK UŽITEČNÝCH RAD

  1. Při setkáních malého počtu občanů cca do 6-8 lidí můžeme použít motivující fotografie, při setkáních s větším počtem lidí je působivější dataprojektorová prezentace příkladů.
  2. Po shlédnutí fotografií i prezentací dejme prostor diskusi, otázkám účastníků, které přirozeně vyvstanou.
  3. Vyplatí se nezakrývat případná úskalí, která se někdy za hezkými obrázky skrývají. Můžeme na ně upozornit při prohlížení fotografií, v průběhu prezentace nebo v diskusi po jejím skončení.
  4. Pak „rozehřáti až nažhaveni" plynule přejdeme k místnímu aktuálnímu záměru.


Příklady

 

Proměny lokálního prostředí – Bronzový poklad - úprava historicky významné lokality.pdf

Proměny lokálního prostředí Odpočívadlo na Dvorských - revitalizace černé skládky.pdf

Proměny lokálního prostředí – Víceúčelové hřiště v Hřiměždicích.pdf

Proměny lokálního prostředí – Dětské hřiště v Oborách - hřiště na rozhraní obce a krajiny.pdf

Proměny lokálního prostředí – Nečínská náves.pdf

Proměny lokálního prostředí – Boží muka na cestě do Lipin – úprava sakrálního místa.pdf

Ochrana a péče o krajinu - Cesty v krajině.pdf

Vesnice kontra město.pdf

Bydlení na vesnici.pdf

Jak pracuje architekt.pdf

Malé realizace v obci a krajině s architektem.pdf

Obytný dům na českém venkově - moderní bydlení.pdf

Děti a krajina - přírodní dětská hřiště a zahrady.pdf

Děti v obci - dětská hřiště.pdf

Ochrana urbanizované krajiny - venkovský charakter obcí.pdf

Proměny míst v krajině a obci - modelová prezentace.pdf