Brigády

 

Brigáda je osvědčená metoda všude tam, kde je dobrý leader, parta lidí ochotných pomoct, spolek zvyklý pro obec něco užitečného udělat. Pak stačí říct „chlapi, deme“ a lidi se sejdou a kus práce se udělá.

Co ale v případě, kdy není leader ani parta a spolek vyčerpá svou „kapacitu ochoty pro obec něco udělat“ zorganizováním svozu kovového šrotu jednou ročně? Co v případě, kdy brigádou má vzniknout něco neobvyklého, co tu ještě nebylo? Co když organizátorem je žena nebo někdo z „náplavy“? Pak to dá víc práce.

 

NĚKOLIK UŽITEČNÝCH RAD pro ty, kdo to přesto chtějí zkusit:

  1. Musíme zvážit, jestli to, co se má brigádou řešit, je věc dobrá v očích alespoň části veřejnosti.
  2. Udělejme si předem představu o tom, kolik přibližně lidí má odvahu a ochotu se pro věc angažovat. Na brigádu většinou přijde nejvýše polovina z těch, kteří slíbili přijít. Lidé na venkově mají mnohem méně volného času než lidé ve městě, hodně jim ho zabere dojíždění za prací, práce kolem domu a na zahradě.
  3. Vyberme pro brigádu vhodný čas. Vzhledem k množství práce, které lidé mají „na soukromém“,  je nejvhodnějším termínem pro veřejné brigády začátek jara a čas na sklonku podzimu. Dvě brigády za rok jsou až až.
  4. Pozvánka na brigádu by měla být jasná, stručná, příjemná, nekomisní. Měla by obsahovat kromě základních údajů kde, kdy, s jakým náčiním…i informaci, co v případě špatného počasí. Pozvánku je dobré dát všem, ale osobně navíc pozvat lidi, o kterých víte, že chtějí přijít, nebo ty, kteří to zvažují. Je možné se při nějaké příležitosti zeptat, kdo chce pozvánky na brigády dostávat, a pak obesílat jen zájemce (letáčkem, e-mailem, mobilem).
  5. Pro většinu lidí je nejdůležitějším kritériem čas. Musí předem vědět, jak dlouho bude brigáda trvat. Organizátor by měl po skončení sjednané doby brigádu oficiálně ukončit, lidem poděkovat a navrhnout pro případné zájemce možnost pokračovat. Ti, kdo nemohou  nebo nechtějí zůstat déle, musejí odejít s dobrým pocitem bez pocitu provinění, že nezůstávají, byť by to ještě bylo potřeba.
  6. Brigádu je třeba dobře organizačně zajistit, aby nebyly zbytečné prostoje, aby lidé věděli, co mají dělat. Někdy je nutné předem se dohodnout s několika spřízněnci, aby si vzali zodpovědnost za dílčí věci a měli na starosti menší skupinu lidí.
  7. Největším motivem i konečným uspokojením je, když je na konci brigády něco konkrétního vidět, když má brigáda výsledek. Někdy je dobré zajistit udělání části práce předem, aby byl po skončení brigády patrný výsledek - práce nezůstala rozdělaná. Je dobré mít připravený i „katastrofický scénář“ pro případ malé účasti. I rozsahem malá brigáda musí mít výsledek, aby neodradila a lidi přišli i příště.
  8. Můžeme zapojit i děti, je ale třeba mít pro ně připravenu atraktivnější malou práci a „člověka na hlídání“.
  9. Nenechme se odradit případnými neúspěchy, malým počtem lidí.
  10. A hlavně, nečekejme žádný vděk, spíše je třeba počítat s kritickou reakcí ze strany nezúčastněné veřejnosti. Jsme přece Češi :-).