Na úvod

O francouzském venkovu se moudře říká, že je to France profonde, Francie hluboká. Rád bych doložil, že i my máme ve všech svých – tak pozoruhodně rozrůzněných – venkovech Čechy hluboké.

Bohuslav Blažek

 

 

Nikdo neví, jak bude vypadat venkov zítřka – jak bude vyhlížet v blízké nebo dokonce vzdálenější budoucnosti.

Jsme v mezistavu na samém počátku 21. století.

Bohuslav Blažek

 

Není to tak dávno, kdy se na návsích pod lipami scházeli lidé po práci na kus řeči, kdy projít po hlavní cestě nebylo nebezpečné a domy s pálenými taškami, dřevěnými ploty a kamennými zídkami „seděly“ v krajině tak přirozeně a nenápadně jako lípy, švestky a jabloně kolem nich. Na rozdíl od jiných evropských zemí máme za sebou 50 let nedemokratického režimu, kdy mnozí lidé neměli svobodu rozhodovat ani o svém osudu ani o osudu svého domova nebo místa, které měli v srdci. Tehdejší obraz vesnice charakterizují tisíce prodejen potravin Jednota, restaurací a dalších staveb, které vypadaly jedna jako druhá – v podhorské osadě stejně jako v jihočeské vesnici. Na okrajích obcí vyrostly obří budovy sjednocených zemědělských družstev. Své udělal i strach otevřeně mluvit a později rozvoj automobilismu, který na mnoha místech upřednostnil potřeby řidičů před potřebami lidí pohybujících se v obci „po svých“.

Dnes už je to přes dvacet let, co mají lidé možnost promlouvat do věcí veřejných,  které se jich týkají. Mohou spolurozhodovat o místě, ve kterém žijí – čemu má sloužit, jak bude vypadat, co zachovat, co obnovit a hlavně jak toto všechno dělat, aby si venkov budoval svou vlastní tvář, nestal se zrcadlem měst.

Proměna se nedá předem nalinkovat, musí vyrůst z potřeb lidí, kteří na venkově žijí. Z potřeb maminek s malými dětmi, školáků, mládeže, lidí odjíždějících za prací do měst i těch, kteří tráví v obci většinu svého dne. Jen z toho, co lidé opravdu chtějí, co potřebují a pro co jsou ochotni se i angažovat, může vyrůst nová podoba obce. 

 

 

Co tvoří venkov venkovem?

Žité sousedství, živý společenský život – objekty, prostory a prostředí, které to umožňují, podporují a iniciují. Budovy, ve kterých se pracuje, prodává, úřaduje, vzdělává, odpočívá a hoduje. Prostory, na kterých se mohou lidé z obce scházet, oslavovat, bavit se nebo relaxovat.
Místa, kde čekají lidé na odjezdy autobusů. Místečka, kde mohou v klidu a bezpečí starší občané pozorovat život těch o něco později narozených.

Stromy, keře a květiny. Stromy – ty především! Velké, staré, šetrně opečovávané i nově vysázané, především stromy původní, listnaté, velkokorunné. Lípy, duby, jírovce, občas javory a jasany. Své místo mají především u vchodů do významných budov, kolem vodních nádrží a komunikací. Předzahrádkám obytných návesních domů a jejich vchodům sluší i stromy ovocné. Také keře mají na návsích své místo, pozor jen, aby zbytečně nevytvářely bariéry, aby jejich shluky nebo liniové výsadby neudělaly z návsi nepřehledný prostor, nezakryly, co hezkého je k vidění. Květiny v centrech venkovských obcí jsou třešničkou na dortu, ozdobou, na které možno vztáhnout rčení, že někdy méně znamená i více.

FOTOGALERIE


Projevená úcta k historii obce, rodákům a lidské práci

FOTOGALERIE


Kontakt se zemí
. Venkov, to je především půda – byť v současné době obdělávaná jen malým počtem místních lidí. Zemský povrch je dynamický, proměnlivý, živý. I asfaltová silnice si ponechává něco ze své organičnosti – roztahuje se, praská, taje, kopíruje půdní reliéf, a pokud není ve velkých plochách, můžeme ji vnímat jako přirozenou součást volné i obydlené krajiny. Kontakt se zemí je větší na plochách travnatých, mlatových nebo pokrytých kamenem, ztrácí se tam, kde je  půda překrytá betonovými dlaždicemi, uzamčená do zámkových dlažeb.

FOTOGALERIE


Jednoduchost a prostota
 venkovu sluší a to i jejich centrům. Není třeba zkrášlovat je komponovanými záhony, cizokrajnými dřevinami, umělou spletí chodníčků, přemírou tarasů a obrubníků, květníků a truhlíků. Naopak je třeba chránit je od přílišného zahlcení značkami, cedulemi, poutači a reklamními plakáty.

FOTOGALERIE


Využití tradičního materiálu, který „umí stárnout“

FOTOGALERIE

 

Fotografie s komentářem (kliknutím se zvětší)