Šetrné hodpodaření s odpady


 

:-)  Můžeme začít smajlíkem! Něco se děje, něco se mění k lepšímu! Je čím dál víc obcí, které mají kontejnery na tříděný odpad pro papír, plasty, sklo a nápojové kartony, které organizují sběr starého papíru, železa a elektrospotřebičů. Větší obce a města budují sběrné dvory a některé obce dělají pro šetrnou likvidaci odpadů ještě víc – rozmísťují nádoby tak, aby k nim měli lidé blízko, dávají do domácností pytle na plastové láhve a naplněné pytle svážejí, rozmisťují malé soukromé kompostárny a zřizují kompostárny obecní, organizují svoz velkého objemného odpadu, informují lidi, prosí je a žádají o spolupráci.

Proč to všechno? Vyplatí se jim to? Odpověď není jednoduchá.

Obce mohou dostat zpět část peněz, které dají na likvidaci tříděného odpadu. Ty obce, které spolupracují s občany a díky tomu vytřídí velké množství odpadů, mohou získat odměnu až 200Kč na jednoho občana za rok. Obci, ve které žije jeden tisíc obyvatel, se tak vrátí do obecního rozpočtu 200 000Kč. Tam, kde se vytřídí jen malé množství odpadu, kde většina odpadků skončí v popelnicích a nádobách na netříděný odpad, dostanou obce odměnu malou (cca 50Kč na jednoho obyvatele).

Šetrná likvidace odpadů se vyplatí – obcím i lidem, kteří v ní žijí.