Časopis

 

Média, mezi něž patří i časopisy, jsou mocnými nástroji formování veřejného mínění - ve velkých městech stejně jako v zapadlých osadách. Mohou navodit  "blbou náladu" stejně jako atmosféru důvěry, střízlivého optimismu a dobrého patriotismu.
Ve většině obcí jsou místní periodika spíše zpravodaji, které přinášejí aktuální informace.  Lokální časopis může být ale něčím víc -  může se stát nástrojem k posílení sounáležitosti lidí s místem,  s historií, se sebou navzájem. Na venkově jsou to často mladí lidé nebo lidé přistěhovalí z měst, kteří jsou ochotni a schopni dělat jednoduchou redakční práci a místním občanům zprostředkovat zajímavé lidské příběhy a střípky z místní historie.

Jako příklad představujeme časopis tří obcí Středního Povltaví Hřiměždice, Nečín a Obory, který se snaží již více než 8 let vlídnou a kultivovanou formou objevovat krásu všedních lidských příběhů, nevšedního vztahu místních lidí k práci.
Grafickou a fotografickou podobu dal časopisu  Michal Čtveráček a Jan Plavec, s tvorbou článků pomáhá 10 místních občanů. Obecní úřady hradí vytištění časopisu, takže se dostane zdarma do každé rodiny.
Rubrika Paměť regionu odhaluje krok za krokem starou historii obcí, rubrika Životní prostředí přibližuje lidem nástin řešení problémů krajiny, v článcích zvaných Profese se představují lidé s výjimečným vztahem ke svému povolání, v rubrice Koníčci - koně jsou uváděny rozhovory s lidmi nevšedních zájmů a zálib, atd.
V projektu Cesty venkova se podařilo model časopisu rozšířit do dalších šesti obcí regionu Středního Povltaví.

 

Ukázky lokálních časopisů