Náves


Centrum obce - souhvězdí kostela, hospody a výboru.

Bohuslav Blažek

 K jedinečnému půvabu venkova patří, že neokouzluje geometričností tvarů, které neumějí stárnout, ale přírodě blízkými tvary a povrchy, které se mění v rytmu dne a roku a dokonce stárnutím nabývají nových půvabů. Město má make-up, venkov má pleť.

Bohuslav Blažek

 

Obce nacpaly svá centra asfaltem a betonem. Voda tu ztratila schopnost vsakovat se, rychle odtéká do stok a do krajiny plníc potoky zeminou. Tady je ona otevřená pípa, kterou sami sebe okrádáme, vypouštějíce vzácnou ornici do vlastních a poté do cizích řek.

Bohuslav Blažek 

 


Nečínská náves

Obec působí na první pohled poněkud  „nečitelným“ dojmem. Jako by jí chyběl pravý historický střed, srdce. Přirozené místo společenského života obce je vyprázdněné. Asfaltem překryté prostranství uprostřed vesnice tvoří křižovatka a parkoviště. V místě s tradicí zpracování žuly to přece jen překvapí.

Přesto tu je stále ještě možné rozeznat původní kamenické řemeslo a blízkou spojitost s žulou. Místní lidé ji mají dosud „v krvi“. Svědčí o tom pečlivě poskládané žulové tarasy. Rozpadlé zarůstající zídky v okolí jsou velmi cenným dědictvím, dotváří charakter obce a přispívají k její originalitě.

Na vesnických dvorcích domácí slípky potkávají ledacos, v Nečíni se procházejí kolem zarostlých hromádek ušlechtilé žuly. Půvabný a potěšující poznatek.

architektka Eva Wagnerová