Správa a fungování

 

Společně -  spoluprací lidí žijících na venkově, jejich zastupitelů v obecních samosprávách a odborné veřejnosti, s pokorou a otevřeností k moudrosti přírody -  můžeme  pozitivně ovlivnit krajinu i osudy lidí, kteří jsou s ní životem na venkově spojeni.
Jak na to? O tom především jsou tyto stránky. Nabízejí ověřené i zcela nové nástroje a metody jak oslovit občany, informovat je, přizvat k řešení, požádat o pomoc, vybídnout k poskytnutí zkušeností, názorů a námětů - jak posílit jejich odvahu a ochotu angažovat se.

 

Jak funguje obec

(bude doplněno)

 

Nástroje demokracie

Metody vhodné k informování občanů

Základem spolupráce s veřejností je dobrá informovanost. Kvalitně informovaní lidé mají često větší zájem o dění v obci i větší ochotu podílet se na společných aktivitách. Proto - informujme často, pravidelně, dejme občanům signál, že nám jde o to, aby věděli, co děláme, připravujeme, ale i jaké řešíme problémy. Dá to práci, ale vyplatí se to. Neinformovanost nebo informovanost nedostatečná budí podezření, nabízí živnou půdu pro nepodložené debaty a negativní postoje.
Způsobů jak informovat je velká škála. Na venkově dobře poslouží  jednoduché způsoby, např. podávání informací prostřednictvím místního časopisu, informačních letáků nebo plakát. V poslední době se osvědčuje i zasílání informací hromadnou korespondencí (e-mailem). Informace vyvěšované na úřední desce obce jsou rovněž dobré, ale nestačí, je třeba je doplnit o jiné, modernější metody.
Aby informace došla sluchu, mysli a nakonec i srdce osloveného, je třeba vědět něco více o formě sdělovaného obsahu. Podívejme se blíže na to, jak vytvořit dobré informativní texty na úřední desky nebodo článků pro regionální časopisy.


Letáky, pozvánky, plakáty a informativní texty

Časopis


Metody vhodné k informování a motivování občanů

Kvalitně informovat občany je jedním ze základních předpokladů dobře fungující demokratické obce. Motivovat je a získat pro spolupráci je dalším krůčkem. Osvědčilo se nám ukázat lidem dobré příklady odjinud – z obcí přibližně stejně velkých, stejně bohatých, řešících stejné problémy.

Prezentace příkladů dobré praxe a zajímavých témat pro rozvoj obce


Metody zjišťující názory, postoje a potřeby  občanů

Metody, jejichý prostřednictvím obec (nebo jiný aktér) získává informace od veřejnosti, můžeme využít buď před plánovanou akcí, nebo po ukončení akce na získání zpětné vazby.
Nejčastěji se používají průzkumy veřejného mínění a dotazníkové ankety (šetření). V nabídce připojujeme ještě námi osvědčenou procházku obce s architektem.

Dotazníková šetření a průzkumy


Metody, při kterých dochází k dialogu a spolupráci mezi obcí (dalšími institucemi) a občany

Veřejná setkání

Občanské pracovní skupiny

Brigády

Komise a výbory při OÚ

Procházka obcí s architektem

Sběr historických dat - pamět obce (regionu)