Obytný dům


Co je venkovský dům? Zděné stavení se sedlovou střechou, plaňkovým plotem, záhonky zeleniny a králíkárnami za domem? Romantický obrázek, zasutý v zadní komůrce naší společné paměti, spolu se vzpomínkami na dětství, zahradnickými pudy a jinými poklady z minulosti?
Realita je, zdá se, mnohem bohatší, než se na první pohled zdá. Ne každý dům na venkově se dá označit za charakterem venkovský, tak jako ne všichni obyvatelé malé obce jsou vesničané. 
Nebývalými a bouřlivými proměnami venkova, venkovského způsobu života v průběhu 20. století se zabývají historikové, sociologové i architekti. Venkov přečkal doby vylidňování, kolektivizace i kapitalismu, až po naši globální společnost. Dnes zažívá obrodu, někde mírnou, jinde poměrně radikální. Řečeno se sociálním ekologem Bohuslavem Blažkem: po anamnéze – hledání příčin, diagnóze - rozpoznání nemoci a terapii – léčbě, zde mámerekonvalescenci - zotavování. 
Kvalita venkovského bydlení a architektury (jakožto architektury vůbec) se snad dá hodnotit podle toho, nakolik splňuje následující kritéria: respekt k místu, vztah k veřejnému prostoru a ke krajině a v neposlední řadě nakolik dům vyhovuje potřebám svých obyvatel.