Ulice


Jímavý vynález – nahlédnutí do cizího domova z ulice.

Evropské země se liší tím, kolik toho dají kolemjdoucím  nahlédnout. Očím chodce je v tomto směru nejpřístupnější Holandsko a Dánsko.

Bylo by krásné, kdyby ulice a uličky na venkově zůstaly tajuplné, nepřehledné, útulné, křivolaké, barevné, měkké trávou a spadaným listím – uličky, soudky, pěšiny a zkratky.

Venkovská ulice není podívaná plná nabídek a příslibů, není to korzo slibující setkání s celebritou, nelze se v ní skrýt do džungle anonymity.

Bohuslav Blažek